TRANG CHỦ>>TRIẾT LÝ>>Giới Thiệu

Giới Thiệu

Santa Group– Celebrate Power Life

Santa phụng sự cộng đồng bằng tâm sang

TẦM NHÌN

Tiên lượng tương lai để kiến tạo liên tục hướng đến tập đoàn đa ngành vững bền theo thời đại.

SỨ MỆNH

Kết hợp công nghệ hiện đại với giá trị truyền thống sáng tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tuyệt hảo phụng sự cho cộng động sống khỏe- sống xanh- sống đẹp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Chính Trực- Trí Tuệ - Đam Mê- Sáng Tạo.

TRIẾT LÝ KINH DOANH: Phụng sự cộng đồng bằng tâm sang.

TÔN CHỈ VÀ HÀNH ĐỘNG: Nhân văn và Tinh Tế.

 

TRIẾT LÝ