TRANG CHỦ>>THỰC PHẨM XANH>>
Notice: Trying to get property of non-object in /home/foodgovn/public_html/modules/product/views/detail.php on line 3
>>Trái Cây Sấy Lạnh

Trái Cây Sấy Lạnh

Trái Cây Sấy Lạnh

Cung Cấp Sỹ và Lẻ Tái Cây Sấy Dẻo

CÔNG NGHỆ SẤY VÀ SẤY THĂNG HOA:

Sấy là quá trình tách nước ra khỏi vật liệu ẩm bằng phương pháp nhiệt tại một nhiệt độ và áp suất xác định, nhằm mục đích sau:

1. Giảm khối lượng, giảm chi phí vận chuyển.

2. Kéo dài thời gian bảo quản và sử dụng.

3. Tăng độ bền và một số tính chất lưu biến của sản phẩm.

4. Làm thay đổi giá trị cảm quan của sản phẩm, thường là theo chiều hướng có lợi.

Đối với sấy thông thường, quá trình sấy thường xảy ra ở môi trường nhiệt độ cao, các thành phần dinh dưỡng và hoạt tính sinh học bị biến đổi, bị phá hủy vì thế đa phần sản phẩm sau khi sấy giảm chất lượng một cách đáng kể, đôi khi không còn giá trị dinh dưỡng, giá trị sinh học và giá trị sử dụng.

 Nhưng với Công nghệ sấy thăng hoa là một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện này, quá trình sấy được thực hiện ở điều kiện dưới điểm ba thể trạng thái của ẩm O(0.0098oC; 4.58mmHg), chính xác hơn là quá trình sấy được thực hiện ở điều kiện dưới điểm (Tkt; 4.58mmHg); Tkt là nhiệt độ kết tinh của ẩm trong sản phẩm. Ở điều kiện này thì sản phẩm sau khi sấy gần như giữ được các tính chất ban đầu tự nhiên của chúng, chất lượng sản phẩm sau khi sấy rất tốt mà không thể có phương pháp sấy nào so sánh được.

 

 QUÁ TRÌNH SẤY THĂNG HOA GỒM CÓ CÁC GIAI ĐOẠN SAU:

  • Giai đoạn 1: là giai đoạn lạnh đông vật liệu sấy. Nguyên liệu sau khi chuẩn bị xong được tiến hành lạnh đông để ẩm trong vật liệu sấy kết tinh. Kết thúc giai đoạn này khi nhiệt độ vật liệu sấy đạt tới nhiệt độ lạnh đông thích hợp để ẩm trong vật liệu sấy kết tinh hoàn toàn trước sấy thăng hoa
  •  Giai đoạn 2: là sấy thăng hoa, giai đoạn này được tiến hành trong môi trường có nhiệt độ và áp suất thấp, dưới điểm ba thể O(0,00980C; 4,58mmHg) đối với nước đá, còn dưới điểm (Tkt; 4,58mmHg) đối với ẩm kết tinh trong vật liệu sấy. Kết thúc giai đoạn này ẩm kết tinh đã thăng hoa hết, độ ẩm sản phẩm đạt yêu cầu và nhiệt độ sản phẩm vượt qua nhiệt độ kết tinh của ẩm trong sản phẩm (Tkt). Khi đó ẩm trong sản phẩm còn lại rất ít, chủ yếu là ẩm liên kết nhưng nó không còn tồn tại ở pha rắn mà chỉ tồn tại ở pha lỏng.
  •  Giai đoạn 3: (nếu có) là sấy chân không nhiệt độ thấp, trong trường hợp khi kết thúc giai đoạn sấy thăng hoa mà độ ẩm sản phẩm vẫn chưa đạt yêu cầu, lúc này tiến hành giai đoạn sấy chân không nhiệt độ thấp làm bay hơi lượng ẩm còn lại của sản phẩm. Cho đến khi độ ẩm sản phẩm đạt tới độ ẩm yêu cầu (thường nhỏ hơn 6%) thì quá trình sấy kết thúc. Sản phẩm sau khi sấy cho vào túi PE, ghép mí chân không kín rồi bảo quản ở nhiệt độ thường.

 

NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA:

  •  Công nghệ sấy thăng hoa đã tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt. Thành phần dinh dưỡng (protein, lipit, gluxit), vitamin, enzyme và hoạt chất sinh học, màu sắc, mùi, vị …v.v gần như được bảo toàn không bị phá hủy. Đặc biệt sản phẩm sau khi sấy có độ xốp mềm, khi ngâm vào nước nó hoàn ẩm trương nở trở lại và gần giống như nguyên liệu ban đầu. Sản phẩm sau khi sấy cho vào túi PE (nylon) rồi ghép mí chân không, quản bảo ở nhiệt độ phòng 25oC, thời gian sử dụng kéo dài, chi phí bảo quản thấp nhưng chất lượng ít bị thay đổi.
  • Sở dĩ sản phẩm sấy thăng hoa có chất lượng tốt là do quá trình sấy được tiến hành trong môi trường có nhiệt độ và áp suất thấp, dưới điểm (Tkt, 4,58mmHg), nhiệt độ vật liệu sấy dưới điểm kết tinh (Tkt), còn áp suất môi trường sấy dưới 4.58mmHg. Do vậy, sản phẩm sau khi sấy giữ được các tính chất tự nhiên ban đầu của chúng.

THỰC PHẨM XANH